Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach
258

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach została powołana uchwałą nr XXVI/320/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r.

Organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Szkoła jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

W szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny zapewniający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Nauka w szkole trwa 8 lata.

 

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/320/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 14 września 2017 r

Data publikacji: 22.09.2014 17:50
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2022 11:02
Wyświetleń: 258
Autor: Magdalena Fimowicz-Wasiak
Opublikował: Małgorzata Sieradzka
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Lubryczyński