Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach
450

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU 2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 35/2021, z dnia 31.12.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r.  w sprawie wprowadzenie planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 33/2021, z dnia 21.12.2021

w sprawie ustalenia w roku 2022 dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 32/2021, z dnia 20.12.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 31/2021, z dnia 09.12.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 30/2021, z dnia 30.11.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 29/2021, z dnia 30.11.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 28/2021, z dnia 22.11.2021

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2022

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 27/2021, z dnia 08.11.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 26/2021, z dnia 29.10.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 25/2021, z dnia 27.10.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 23/2021, z dnia 24.09.2021

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 22/2021, z dnia 01.09.2021

w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora szkoły

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 21/2021, z dnia 30.07.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 20/2021, z dnia 28.07.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenie planu finansowego na 2021r

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2021

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2021

 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2021

 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 19/2021, z dnia 24.06.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenie planu finansowego na 2021r

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 18 a/2021, z dnia 23.06.2021

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 18/2021, z dnia 23.06.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenie planu finansowego na 2021r.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 15/2021, z dnia 31.05.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 14/2021, z dnia 17.05.2021

w sprawie wprowadzenia zasad nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach w okresie zawieszenia zajęć w szkołach z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 13/2021, z dnia 17.05.2021

w sprawie: przestrzegania przepisów BHP i procedur bezpieczeństwa dotyczących sprawowania nadzoru nad uczniami oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się korona wirusa COVID-19 na terenie szkoły oraz wprowadzenia procedur postępowania w przypadku wypadku ucznia lub innej osoby pozostającej pod opieką szkoły

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2021

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2021

 Załącznik nr 1 do Procedur postępowania

 Załącznik nr 2 do Procedur postępowania

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 12/2021, z dnia 12.05.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 11/2021, z dnia 29.04.2021

w sprawie ustalenia w 2021 dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/2021, z dnia 29.03.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/2021, z dnia 29.03.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/22 i Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych na rok szkolny 2021/22.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 8/2021, z dnia 23.03.2021

w sprawie powołania zespołów oceniających ryzyko zawodowe pracowników oraz ryzyko dotyczące uczniów.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 7/2021, z dnia 26.02.2021

Dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Michałowicach w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 6/2021, z dnia 24.02.2021

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5/2021, z dnia 18.02.2021

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 3/2021, z dnia 9.02.2021

w sprawie ustalenia rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2021, z dnia 7.01.2021

zmieniające zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Szkoły w Michałowicach z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2021, z dnia 4.01.2021

zmieniające zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ustalania norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Szkoły Podstawowej w Michałowicach

 

Data publikacji: 30.04.2021 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2022 10:00
Wyświetleń: 450
Autor: Magdalena Fimowicz-Wasiak
Opublikował: Dorota Kossakowska
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Lubryczyński