Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach
1798

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 48/2020, z dnia 31.12.2020

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 47/2020, z dnia 31.12.2020

w sprawie korekty rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020r. oraz tabeli dopłat dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 46/2020, z dnia 31.12.2020

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 45/2020, z dnia 31.12.2020

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 44/2020, z dnia 31.12.2020

zmieniające zarządzenie nr 32/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 43/2020, z dnia 31.12.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 42/2020, z dnia 30.12.2020

w sprawie wprowadzenia planów finansowych na rok 2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 41/2020, z dnia 18.12.2020

w sprawie powołania Zespołu "Reprezentacji osób zatrudnionych" ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 40/2020, z dnia 18.12.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 39/2020, z dnia 01.12.2020

w sprawie korekty rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 38/2020, z dnia 01.12.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 37/2020, z dnia 26.11.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 36/2020, z dnia 26.11.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoła Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 35/2020, z dnia 20.11.2020

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2021.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 34/2020, z dnia 12.11.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 33/2020, z dnia 05.11.2020

w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 34/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach dotyczącego Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 32/2020, z dnia 26.10.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 31/2020, z dnia 23.10.2020

zmieniające Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 30/2020, z dnia 19.10.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć szkolnych w oddziałach przedszkolnych ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 29/2020, z dnia 16.10.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkolnych oddziałach: 4e, 5a, 7b, 8a i 8d ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 28/2020, z dnia 16.10.2020

w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora szkoły

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 27/2020, z dnia 16.10.2020

w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora szkoły

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 26/2020, z dnia 23.09.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 25/2020, z dnia 23.09.2020

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku obecności ucznia, klasy lub/ i nauczyciela na kwarantannie oraz w związku z zachorowaniem na COVID-19

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 24/2020, z dnia 18.09.2020

Zmieniające Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach z dnia 18 września 2019

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 20/2020, z dnia 12.08.2020

w sprawie wprowadzenie Regulaminu przyznawania dofinansowania do okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 19/2020, z dnia 10.08.2020

w sprawie ustalenia w 2020 r. dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 18/2020, z dnia 30.07.2020

zmieniające Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 17/2020, z dnia 20.07.2020

zmieniające Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 16/2020, z dnia 26.06.2020

w sprawie powołania komisji do selekcji książek i innych zbiorów bibliotecznych

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 15/2020, z dnia 26.06.2020

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 14/2020, z dnia 26.06.2020

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu używania telefonów komórkowych przez pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach".

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 13/2020, z dnia 25.06.2020

zmieniające Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 12/2020, z dnia 27.05.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 11/2020, z dnia 12.05.2020

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska szkolnego

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/2020, z dnia 07.05.2020

w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w czasie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2020 z dnia 07.05.2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020 z dnia 07.05.2020

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/2020, z dnia 6.05.2020

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w przypadku palenia papierosów oraz e-papierosów przez uczniów na terenie szkoły

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 8/2020, z dnia 05.05.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Michałowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 7/2020, z dnia 23.03.2020

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19. W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 6/2020, z dnia 11.03.2020

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5/2020, z dnia 3.03.2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 4/2020, z dnia 3.03.2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 3/2020, z dnia 27.02.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2020, z dnia 06.02.2020

w sprawie ustalenia rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2020 z dnia 06.02.2020

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2020, z dnia 23.01.2020

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2019. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020r.

Data publikacji: 29.01.2021 18:34
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2022 11:40
Wyświetleń: 1798
Autor: Magdalena Fimowicz-Wasiak
Opublikował: Paweł Lubryczyński
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Lubryczyński