Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach
51

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU 2017

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2017, z dnia 31.01.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2017, z dnia 31.01.2017

w sprawie ustalenia rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych na 2017 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 3/2017, z dnia 28.02.2017

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania przez uczniów i nauczycieli z telefonów komórkowych na terenie Zespołu Szkół w Michałowicach.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 4/2017, z dnia 10.03.2017

w sprawie powołania Komisji ds. selekcji książek i innych zbiorów bibliotecznych.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5/2017, z dnia 10.04.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 6/2017, z dnia 26.04.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 7/2017, z dnia 10.05.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 8/2017, z dnia 12.06.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/2017, z dnia 12.07.2017

w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Zespole Szkół w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/2017, z dnia 20.07.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10a/2017, z dnia 31.08.2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 11/2017, z dnia 01.09.2017

w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 12/2017, z dnia 22.09.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 13/2017, z dnia 12.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 14/2017, z dnia 26.10.2017

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników obsługi i administracji za 11 listopada 2017

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 15/2017, z dnia 26.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 16/2017, z dnia 31.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 17/2017, z dnia 31.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 18/2017, z dnia 16.11.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 19/2017, z dnia 21.11.2017

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2018

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 20/2017, z dnia 28.11.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 21/2017, z dnia 30.11.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 22/2017, z dnia 19.12.2017

w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji składnicy akt w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 27/2017, z dnia 29.12.2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach i powołania Komisji Socjalnej

Data publikacji: 12.03.2020 17:14
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2022 08:42
Wyświetleń: 51
Autor: Magdalena Fimowicz-Wasiak
Opublikował: Paweł Lubryczyński
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Lubryczyński